Preprečevanje nasilja nad LGBTI+ mladimi: Prepoznavanje, odzivi in ustvarjanje varnih prostorov

Fakulteta za socialno delo organizira seminar na temo preprečevanja nasilja nad LGBTI+ mladimi: Prepoznavanje, odzivi in ustvarjanje varnih prostorov.

Namen seminarja je predstaviti najpogostejše težave in potrebe LGBTI+ otrok in mladih ter predstaviti dobre primere iz prakse.

Seminar je zastavljen interaktivno. Poudarek bo na razpravi o konkretnih primerih iz prakse udeležencev in udeleženk, v zadnjem delu pa bodo predstavljeni konkretni ukrepi, s katerimi lahko v praksi ustvarimo za LGBTI+ mlade ljudi varne prostore in se bolje odzovemo na nasilje v različnih okoljih njihovega življenjskega sveta.

Seminar je namenjen vsem, ki se v praksi srečujete in delate z otroki in mladimi, naj bo to v izobraževalnih okoljih, mladinskih centrih in organizacijah, centrih za socialno delo, domovih in stanovanjskih skupinah za mlade, kriznih centrih ali nevladnih organizacijah.

Več o programu najdete tukaj

Vir: CNVOS