Prijavnica za primere dobrih praks za področje digitalnega mladinskega dela

V Mladinskem svetu Slovenije so se odločili, da v sodelovanju z Uradom RS za mladino pripravijo (e)publikacijo z namenom predstavitve pomena in opredelitve različnih vidikov digitalnega mladinskega dela.

Tudi na ravni EU je luč sveta zagledala publikacija Developing digital youth work, kjer je ekspertna skupina Evropske komisije uskladila definicijo digitalnega mladinskega dela, pripravila priporočila za države članice in poiskala primere dobrih praks praktične uporabe digitalnega mladinskega dela v državah EU.

Ker se akterji zavedajo pomena vključevanja digitalnega mladinskega dela in IKT orodij v delo mladinskih organizacij, si želijo v pripravo vključiti tudi vas, ključne deležnike, ki krojite mladinsko dogajanje.

Za namen širšega spoznavanja z digitalizacijo v sektorju si želijo identificirati primere dobrih praks digitalnih rešitev, naj bodo to kompleksne (portali, aplikacije) ali enostavna orodja, ki se uporabljajo za delo z mladimi in jih je vredno razširiti po sektorju.

V publikaciji si želijo predstaviti čim več primerov slovenskih digitalnih praks, ki so prisotne v mladinskem sektorju.

Rok za oddajo prispevkov je ponedeljek, 11. marec 2019.

Prijavo lahko oddate tukaj.