Priporočila: Kako lahko mladinsko delo podpre migrante, begunce in prosilce za azil

Iz zavoda Movit obveščajo, da je bil v okviru projekta Becoming part of Europe pripravljen niz priporočil za izboljšanje politik, povezanih z vključevanjem mladih migrantov, beguncev in prosilcev za azil, ter za večje priznavanje vloge priložnostnega in neformalnega učenja v mladinskem delu.

Priporočila za oblikovanje politik so namenjena različnim oblikovalcem politik na različnih ravneh glede na vlogo, ki jo lahko igrajo, in glede na njihove pristojnosti.

Preberete si jih lahko tukaj.