Priročnik za izboljšanje zaščite otrok s poudarkom na žrtvah trgovine z ljudmi

Agencija EU za temeljne pravice (FRA) je objavila prevod priročnika za izboljšanje zaščite otrok s poudarkom na žrtvah trgovine z ljudmi.

Priročnik je namenjen strokovnim delavcem, ki lahko pridejo v neposreden stik z otroki brez starševske oskrbe, ki potrebujejo zaščito v državi članici Evropske unije, ki ni njihova matična država, vključno z otroki žrtvami trgovine z ljudmi. Ti otroci imajo običajno državljansko države članice EU in zato uživajo pravico prostega gibanja znotraj Evropske unije.

Prevod v slovenski jezik je objavljen tukaj.