Projekt: Prava smer

Na Društvu študentov invalidov Slovenije trenutno izvajajo projekt “Prava smer”. S projektom želijo pomagati študentom s posebnimi potrebami in zaposlenim v visokem šolstvu, da bo študij na daljavo dostopen in prilagojen različnim potrebam študentov.

V okviru projekta so na različne načine podprli tako študente s posebnimi potrebami kot zaposlene v visokem šolstvu.

Študente so dnevno spodbujali z različnimi študijskimi namigi in motivacijskimi mislimi ter zgodbami, ki so jih objavljali na Facebooku, prav tako pa so pripravili nekaj smernic, ki jim lahko pomagajo v času študija na daljavo.

Izvedli so tudi nekaj spletnih srečanj, na katerih so študenti s posebnimi potrebami lahko razpravljali o prednostih in slabostih študija na daljavo in vlogi Društva študentov invalidov Slovenije.

Zaposlene v visokem šolstvu so podprli predvsem s priporočili, ki so jih tedensko pošiljali na e-naslove slovenskih visokošolskih institucij, pooblaščenim osebam za študente s posebnimi potrebami in ostalim zainteresiranim posameznikom.

Nanašale so se na tri različna področja:

  • prilagoditve spletnih predavanj in vaj,
  • prilagoditve študijskih gradiv,
  • prilagoditve spletnega ocenjevanja znanja.

Tudi za zaposlene v visokem šolstvu so izvedli spletne delavnice, kjer so dobili podrobnejše informacije o zagotavljanju dostopnega študija na daljavo in si med seboj izmenjali izkušnje.

Njihov e-priročnik in več informacij lahko najdete tukaj.

Vir: Društvo študentov invalidov Slovenije