Proračun za leto 2017: poslanci želijo več sredstev za delovna mesta in mlade

Evropski parlament je v sredo, 26. oktobra 2016, sprejel svoje stališče o predlogu proračuna EU za prihodnje leto in se zavzel za povečanje sredstev na postavkah za zaposlovanje mladih, spodbujanje gospodarske rasti in pomoč tretjim državam za zmanjševanje migracijskih pritiskov. S temi dopolnili so poslanci zavrnili predlagane reze, ki jih s svojim stališčem zagovarja Svet. Parlamentarci sicer pričakujejo, da se bodo dodatna proračunska sredstva našla z revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020.

Poslanci so pobudi za zaposlovanje mladih namenili dodatnih 1,5 milijarde evrov za prevzem obveznosti in dodatnih 500 milijonov evrov za plačila, da bi se Unija lahko primerno odzvala na brezposelnost mladih in pospešila izvajanje pobude na terenu.

Več informacij tukaj.

Vir: Eurodesk