Prostovoljstvo na dogodkih – praktični priročnik

Slovenska filantropija pred začetkom sezone NGO podarja prevod priročnika Prostovoljstvo na dogodkih, ki ga je Evropski prostovoljski center pripravil novembra lani.

Priročnik je namenjen:

  • Državnim organom, ki so pristojni za izdajanje dovoljenj za dogodke, ki vključujejo prostovoljce.
  • Organizatorjem dogodkov, pri katerih bodo sodelovali prostovoljci.
  • Posameznikom, ki razmišljajo, da bi kot prostovoljci sodelovali pri kakem dogodku.
  • Posameznikom, ki so vključeni v izbiranje, usposabljanje in mentoriranje prostovoljcev na dogodkih.

V njem so zapisane številne usmeritve, kako kakovostno spodbuditi in mentorirati prostovoljce na dogodkih in jih navdušiti, da bodo prostovoljsko delali še naprej, ob drugih priložnostih.

Poglavja obravnavajo:

  • dovoljenja, pridobivanje in mentoriranje prostovoljcev,
  • zavedanje o pomenu prostovoljcev na dogodkih,
  • potrjevanje spretnosti in kompetenc, pridobljenih med prostovoljskim delom na dogodkih,
  • priložnosti za prihodnje prostovoljsko delo tudi po dogodku.

Priročnik najdete tukaj.

Vir: Slovenska Filantropija