Publikacija “A seat at the table for everyone” o spodbujanju vključujoče participacije mladih preko Strategije EU za mlade 2019-2027

V publikaciji so opisana konkretna orodja, predvidena v Strategiji EU za mlade 2019-2027 za spodbujanje vključujoče participacije.

V publikaciji avtorji iščejo opredelitve, kaj je mišljeno kot vključujoča participacija mladih in metode, s katerimi lahko podpiramo participacijo, vključno s tremi glavnimi elementi omenjene strategije: Dialogom z mladimi in programoma Erasmus+ za področje mladine in Evropsko solidarnostno enoto.

Avtorji si postavljajo tudi vprašanja, kot so: So alternativne metode participacije bolj socialno vključujoče? Katere metode pripomorejo k bolj vključujoči participaciji? Kateri so predlogi in ideje, da bi mladinsko delo postalo bolj vključujoče?

Publikacijo najdete tukaj.