Publikacija “Engage. Inform. Empower.”o informiranju mladih in sodelovanje v anketi o potrebah mladinskih informatorjev

Mladi se med odraščanjem srečujejo z odločitvami, ki imajo velik vpliv na njihovo nadaljnje življenje, zato je ključno, da jim omogočimo enakopraven dostop do kvalitetnih in brezplačnih informacij. Le te mladim omogočajo, da prepoznajo svoje pravice, sprejmejo odgovorne odločitve in aktivno participirajo v socialnih, ekonomskih in političnih družbenih sferah. Prav zato je pravica do informiranja močno podprta v ključnih pravnih in političnih dokumentih na nacionalnem, evropskem in mednarodnem nivoju.

Istočasno se kot ena najbolj učinkovitih načinov za povečanje avtonomije, odgovornosti, učnih priložnosti in aktivnega državljanstva kaže mobilnost mladih. Ta razširja njihova obzorja, spodbuja kreativnost in omogoča razvoj ključnih kompetenc za interakcijo v multikulturni družbi. Študijska, delovna in prostovoljska mobilnost (formalna ali neformalna), se kažejo kot najbolj relevantne oblike mobilnosti, ki imajo največji vpliv na življenja mladih ljudi.

Organizacije ERYCA (European Youth Information and Counselling Agency), EYCA European Youth Card Association in Eurodesk  so združile moči, da bi s svojim prispevkom sodelovale pri uspešni prenovi Evropske mladinske strategije 2019. V ta namen so izdale publikacijo “Engage. Inform. Empower.”, v kateri izražajo svoja stališča. Ta je trenutno na voljo v angleškem, nemškem in poljskem jeziku.

Publikacija je dostopna tukaj.

Vabijo pa vas tudi k sodelovanju v raziskavi o potrebah mladinskih informatorjev, na podlagi katerega bo Eurodesk kasneje organiziral usposabljanje.

Anketo najdete tukaj.

Vir: Eurodesk