Publikacija: Izzivi in perspektiva zagovorništva otrok v Sloveniji

Varuh človekovih pravic je nedavno izdal novo publikacijo s področja zagovorništva otrok z naslovom Izzivi in perspektiva zagovorništva otrok v Sloveniji, ki je namenjena predvsem bodočim zagovornikom.

V njem je natančno obrazložen postopek postavitve zagovornika, obravnava otroka skozi prizmo različnih strok, bralec pa lahko pridobi tudi usmeritve o tem, kako slišati glas otroka v upravnih in sodnih postopkih, kjer se odloča o njegovi prihodnosti. Poudarek je tudi na vzpostavitvi zaupnega in varnega odnosa z otrokom, ki predstavlja temelj za tvorno sodelovanje.

Zbornik je v digitalni obliki na voljo tukaj.

Vir: CNVOS