Publikacija: Odgovor na sovražni govor na spletu

Širjenje sovražnega govora na spletu postaja vse večja težava za varstvo človekovih pravic, zaščito človeškega dostojanstva in ohranjanje demokratičnih standardov javnega komuniciranja in javne razprave. 

Mirovni inštitut je v okviru mednarodnega projekta “(Od)govor – Zoperstavljanje sovražnemu govoru v Jugovzhodni Evropi: Učenje in delovanje proti sovražnemu govoru na spletu” objavil publikacijo, kjer so poleg dobrih praks na Hrvaškem, v Sloveniji in Srbiji, preučili in povzeli tudi nekaj primerov zoperstavljanja sovražnem govoru na spletu v drugih evropskih državah ali čezmejno, na evropski ravni. 

S pregledom dobrih praks želijo predvsem spodbuditi izmenjavo znanj in izkušenj med pristojnimi institucijami in organizacijami v treh ciljnih državah projekta. Izidu te publikacije s pregledom dobrih praks je sledila organizacija regionalne konference. Hkrati je namen publikacije seznaniti strokovno in splošno javnost s širjenjem sovražnega govora na spletu in jo spodbuditi k odzivu. 

Publikacija je na voljo tukaj