Publikacija “PERSPECTIVES ON YOUTH: Youth people in the digitalised world”

Svet Evrope je izdal publikacijo o mladih v digitaliziranem svetu, ki je tema, ki v današnjem svetu zbuja veliko zanimanja in pozornosti.

Avtorji publikacije želijo vnesti nove perspektive in razumevanja pri vprašanjih, kako se mladi odzivajo na priložnosti, ki jih ponuja digitalni prostor ter kako je ta prostor pomemben tako za njih kot posameznike, kot tudi za demokratizacijo družbe, v katerih živijo. 

Pubikacijo najdete tukaj.