Razpis EIDHR za aktivnosti na področju spodbujanja in zaščite demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin izven EU

Javni razpis, ki je objavljen v okviru EIDHR, je namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovih aktivnostih na področju spodbujanja in zaščite demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin izven EU.

Na voljo je do 18 milijonov evrov sredstev v različnih sklopih, za projekte, ki bodo trajali od 24 do 48 mesecev.

Letošnji razpis je sestavljen iz treh sklopov:

  • Sklop 1: človekove pravice in gospodarstvo (akcije se izvajajo v najmanj razvitih državah in državah z nizkimi in srednjimi dohodki v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki);
  • Sklop 2: boj proti mučenju in drugim oblikam nečloveškega ravnanja (akcije se izvajajo v najmanj razvitih državah in državah z nizkimi in srednjimi dohodki);
  • Sklop 3: demokratično vodenje in upravljanje (aktivnosti se izvajajo v najmanj petnajstih državah izven EU).
Rok za oddajo prijav je 9. januar 2020.
 
Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.