Razpis EU za sofinanciranje enega projekta na področju opolnomočenja in mobilizacije mladih v najbolj oddaljenih regijah

Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli en projekt na področju opolnomočenja in mobilizacije mladih v najbolj oddaljenih regijah. Upravičenec bo odgovoren za razvoj, promocijo, izvedbo in evalvacijo rezultatov več razpisov za sofinanciranje projektov, namenjenih mladim v devetih najbolj oddaljenih regijah EU.

Predloge lahko oddajo naslednji vložniki: – neprofitne organizacije (zasebne ali javne), – javni organi (državni, regionalni, lokalni), – univerze, – izobraževalne institucije, – raziskovalni centri. Prijavitelji morajo imeti sedež v eni od držav članice EU. 

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS