Razpis EU za “Sofinanciranje projekta na področju mapiranja dobrih praks krepitve zdravja in dobrega počutja s pomočjo kulture”

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo je objavil razpis za sofinanciranje enega pripravljalnega projekta.

Na področju mapiranja obstoječih dobrih praks krepitve zdravja in dobrega počutja s pomočjo kulture (vključno s praksami, ki se financirajo iz programov EU) ter krepitve zmogljivosti lokalnih akterjev za učinkovitejše izkoriščanje kulture za povečanje dobrega počutja in zdravja s posebnim poudarkom na duševnem zdravju bo v okviru razpisa podprt en projekt v vrednosti 500 000 EUR, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega iz zasebnega prava iz držav članic EU.

Ostale pogoje in partnerske zahteve lahko najdete tukaj.

Vir: CNVOS