Razpis: Monitoring and coaching, through sports, of youngsters at risk of radicalisation – EAC/S17/2017

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli približno 15 pilotnih projektov na področju spremljanja in mentorstva mladostnikov, ki so izpostavljeni tveganju radikalizacije, preko športa.

Cilj ukrepa je podpiranje športnih projektov, ki jih organizirajo lokalni akterji in civilna družba in ki se osredotočajo na preprečevanje marginalizacije in radikalizacije, zlasti tako, da mladostnikom, izpostavljenim tveganju izključenosti in radikalizacije, pomagajo pri iskanju identitete in občutka pripadnosti.

Pilotni projekt bo vključeval lokalno športno organizacijo EU, ki bo v sodelovanju z lokalnimi organi, pristojnimi za problem radikalizacije in terorizma, odkrila osebe, izpostavljene tveganju radikalizacije, ter jim ponudila primerno mentorstvo in tako poskusila preprečiti proces radikalizacije.

Cilj projektov naj bo spodbujanje osnovnih veščin kot so komunikacijske veščine, kritično mišljenje, reševanje problemov, ki mladim na obrobju družbe pomagajo, da se ponovno vključijo v družbo.

Možnost za prijavo je 18. 8. 2017.

Razpis najdete tukaj.