Razpis na področju preprečevanja in boja proti nasilju nad otroki, mladimi in ženskami

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju preprečevanja in boja proti vsem oblikam nasilja nad otroki, mladimi in ženskami za leto 2019.

Financiranje bo podprlo naslednje cilje:

  • spodbujanje nediskriminacije,
  • boj proti rasizmu, ksenofobiji in homofobiji,
  • zaščito pravic invalidov,
  • spodbujanje enakosti spolov,
  • preprečevanje nasilja nad otroki, mladimi in ženskami,
  • varstvo otrokovih pravic,
  • zagotavljanje varstva osebnih podatkov,
  • krepitev uveljavljanja pravic, ki izhajajo iz državljanstva EU,
  • uveljavljanje pravic potrošnikov.

Sredstva za zaščito otrokovih pravic se bodo osredotočila na otrokom prijazno pravosodje, ki bo v podporo otrokom pred, med in po sodnih postopkih ter zagotovljalo krepitev zmogljivosti pravosodnih delavcev.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa Progress za pravice, enakost in državljanstvo, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi neprofitne pravne osebe in organizacije.

Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama, prijavite lahko nacionalne in mednarodne projekte.

Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Več o razpisu najdete tukaj.