Razpis “Trajnostna Evropa za vse” za zbiranje projektnih predlogov

Triletni projekt “Trajnostna Evropa za vse”, ki ga financira Evropska unija ter združuje strokovno znanje in izkušnje 25 partnerjev iz 14 držav EU, EU in svetovnih mrež, je objavil razpis za sofinanciranje projektov lokalnih skupin, aktivističnih organizacij in drugih civilno-družbenih organizacij, ki delujejo na lokalni ravni, z namenom krepitve njihovih kapacitet in spodbujanja izmenjave znanja o izvajanju ciljev, spremljanja uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja in osveščanja o izjemnem pomenu teh ciljev za vsakega državljana EU ter njihovi vlogi pri uresničevanju Agende 2030.

Lokalne dejavnosti prejemnikov sredstev bodo prispevale k vseevropski kampanji proti neenakosti, za trajnostno oskrbo s hrano in kmetijstvo in za trajnostno porabo in proizvodnjo, pa tudi k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja ter doseganju in vključevanju lokalnih prebivalcev EU pri prehodu na trajnosten, pravičen, nizkoogljičen način življenja.

Rok za prijavo je 15. februar 2019.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.