Razpis v okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 3 – podpora za reformo politik – Združena evropska mladina

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo je v okviru programa Erasmus+ – Program za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, objavila razpis.  

Cilj projektov “Združena evropska mladina” je ustvariti mreže za spodbujanje regionalnega partnerstva, pri tem pa tesno sodelovati z mladimi iz vse Evrope (države, vključene v program Erasmus+). Mreže bi organizirale izmenjave, spodbujale usposabljanja (na primer za mladinske voditelje) in omogočale, da mladi sami vzpostavijo skupne projekte. 

Projekti “Združena evropska mladina” bodo podpirali pobude vsaj petih mladinskih organizacij iz petih različnih držav, upravičenih do programa Erasmus+, da bi te izmenjevale svoje zamisli o EU, spodbujale širšo državljansko udeležbo in pomagale spodbujati občutek evropskega državljanstva.

Na razpis se lahko prijavijo: 

  • neprofitne organizacije (javne in zasebne) ter nevladne organizacije, vključno z evropskimi mladinskimi organizacijami, 
  • javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, s sedežem v državah, vključenih v program Erasmus+.  

Minimalna sestava partnerstva za ta razpis je vsaj pet partnerjev iz petih različnih držav, ki so upravičene do sodelovanja v programu Erasmus+. 

Organizacije, ki se prijavijo, morajo dokazati sposobnost zagotavljanja dobrega geografskega ravnovesja v smislu partnerjev iz različnih delov držav, vključenih v program Erasmus+. To pomeni, da morajo partnerji prihajati iz držav, ki pokrivajo različne regije, vključene v program Erasmus+: vzhod, zahod, sever in jug. 

Rok prijave je 28. 7. 2020.  

Več informacij lahko najdete tukaj