Razpis za nagrado za civilno družbo 2021

EESO bo nagradil do pet podnebnih projektov, ki predstavljajo neprecenljiv prispevek civilne družbe k doseganju podnebne nevtralnosti.

Letošnja tema nagrade so podnebni ukrepi in EESO bo nagrajence izbral med domiselnimi in inovativnimi pobudami, katerih cilj je spodbujanje pravičnega prehoda na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe.

Za nagrado se lahko potegujejo vse organizacije civilne družbe, ki so uradno registrirane v Evropski uniji in delujejo na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni.

Prejmejo jo lahko tudi posamezniki, ki prebivajo v EU. Upoštevani bodo samo projekti in pobude, ki se izvajajo v EU.

Rok za oddajo prijav je 30. junij 2021 do 10.00.

Besedilo razpisa lahko najdete tukaj

Vir: EESO