Razpis za sofinanciranje projektov na področju podpore in zaščite pravic oseb s posebnimi potrebami

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za temeljne pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju podpore in zaščite pravic oseb s posebnimi potrebami. 

Cilji tega razpisa so:  

  • spodbujati zbiranje, izmenjavo in razširjanje inovativnih dobrih praks za spodbujanje in zaščito pravic invalidov ter za njihovo dejavno vključevanje in polno udeležbo v družbi ob upoštevanju družbeno-ekonomskih trendov, kot sta staranje prebivalstva in digitalizacija;  
  • zapolnjevanje vrzeli v podatkih, povezanih s položajem invalidov na posebnih področjih, kot so na primer deinstitucionalizacija in neodvisno življenje, socialna zaščita, izobraževanje, trgi dostopnosti ali dostava podpornih storitev za tehnologijo.  

Dejavnosti, ki se lahko financirajo v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov, vključujejo:  

  • raziskave, analize, ankete, zbiranje podatkov in statistike; razvoj skupnih metodologij in po potrebi kazalnikov ali referenčnih vrednosti; izdelava in objava vodnikov, poročil in izobraževalnega gradiva;   
  • vzajemno učenje, medsebojni strokovni pregledi, delavnice, srečanja strokovnjakov in konference;   
  • usposabljanja, coaching in razvoj spletnih orodij za usposabljanje ali drugih modulov usposabljanja;  
  • dejavnosti ozaveščanja in razširjanja, kot so prepoznavanje in izmenjava v zvezi z dobrimi praksami, inovativnimi pristopi in izkušnjami; medijske kampanje; zbiranje in objavljanje gradiv za razširjanje informacij o programu in njegovih rezultatih; razvoj, delovanje in vzdrževanje sistemov in orodij, ki uporabljajo informacijske in komunikacijske tehnologije.  

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo in mednarodne organizacije.  

Razpis lahko najdete tukaj 

Rok prijave je 1. 6. 2020.