Razpis za zunanje ocenjevalce MOVIT v programih Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota

Objavljen je razpis za zunanje ocenjevalce programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, z namenom povečanja baze zunanjih ocenjevalcev in sicer za:

  • Ocenjevanje vlog projektov in končnih poročil v programu Erasmus+: Mladi v akciji;
  • Ocenjevanje vlog za pridobitev znaka kakovosti, vlog projektov ter končnih poročil v programu Evropska solidarnostna enota.

Razpis je namenjen najširšemu krogu posameznikov s strokovnim poznavanjem sociologije mladine, prostovoljstva, mladinskega sektorja, mladinskih politik ter mladinskega dela v slovenskem in širšem evropskem okolju, solidarnosti, socialnega vključevanja, civilne družbe in EU programov tako z vidika teorije in prakse kot tudi z vidika zakonodaje.

Kandidati lahko izberejo oba programa in posamezno področje (ključni ukrep oz. akcijo) in s tem kandidirajo za uvrstitev na seznam ocenjevalcev posameznega programa oziroma področja. Kandidati vložijo prijavo kadarkoli preko spletnega obrazca, ki ga najdete tukaj in je del prijave za zainteresirane kandidate.

Razpis je odprt in rok za predložitev prijave ni določen. Kandidati bodo o rezultatu obveščeni v 14 dneh po prejemu kandidature za uvrstitev v bazo ocenjevalcev ali najkasneje en mesec pred prijavnim rokom, ki je prijaviteljem na voljo za kandidiranje za nepovratna sredstva.

Ocenjevalcem, ki so v bazo ocenjevalcev že uvrščeni, ni potrebno ponovno oddati prijave.

Razpis je na voljo tukaj.