Razpoložljiva sredstva E+: MVA za tretji prijavni rok v letu 2019

Iz Zavoda Movit obveščajo, da je za tretji prijavni rok v letu 2019 v programu Erasmus+ za področje mladine na voljo 800.000 EUR. Znesek je razdeljen po ključnih ukrepih in aktivnostih, in sicer: 

Ključni ukrep 1 – Projekti mobilnosti za mlade in mladinske delavce: 535.000 evrov  

  • Mladinske izmenjave: 402.000 evrov 
  • Mobilnost mladinskih delavcev: 133.000 evrov

Ključni ukrep 2 – Projekti strateških partnerstev na področju mladine: 235.000 evrov

Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik (Dialog mladih) 30.000 evrov.