REC: Podpora delovanju mrež NVO na EU ravni na področju podpore osebam s posebnimi potrebami, ki so s komisijo že sklenile okvirni partnerski sporazum v okviru predhodnega razpisa

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za temeljne pravice in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju oz. podpori delovanju mrež NVO na EU ravni na področju podpore osebam s posebnimi potrebami, ki so s Komisijo sklenile okvirni partnerski sporazum za obdobje 2018-2021. 

Podpora se nameni delovanju mreže v letu 2020.

Na razpis se lahko prijavijo evropske mreže NVO, ki so z Evropsko Komisijo sklenile štiriletni okvirni partnerski sporazum za obdobje 2018-2021 v okviru razpisa VP/2017/014 v letu 2017.

Rok prijave je 25. 9. 2019.

Razpis najdete tukaj.