Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov za leto 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje realizacije slovenskih avdiovizualnih projektov.

Namen sofinanciranja realizacije avdiovizualnih projektov je omogočanje ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe slovenske avdiovizualne produkcije oziroma slovenskih avdiovizualnih del, namenjenih predvajanju v medijih.

Po tem razpisu se lahko sofinancirajo projekti:

  • pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za dejavnosti produkcije filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110);
  • izdajateljev vsebin, registriranih za produkcijo avdiovizualnih in/ali filmskih del, ne glede na način razširjanja.

Prijave sprejemajo do 15. julija 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.