Regionalni razpis za sofinanciranje projektov oz. pobud v okviru “Sklada za kulturo solidarnosti” Evropske kulturne fundacije

Evropska kulturna fundacija je kot odziv na krizo COVID-19 vzpostavila “Sklad za kulturo solidarnosti”, v okviru katerega sofinancirajo projekte oziroma iniciative, ki v času krize zaradi epidemije koronavirusa prispevajo k solidarnosti in medsebojni podpori ter krepijo predstave o Evropi kot odprti družbi.

Tokratni razpis v okviru sklada za solidarnost se izvaja v sodelovanju z nemško Zvezno agencijo za državljansko vzgojo in je namenjen podpori kulturnemu sodelovanju med organizacijami iz Vzhodne Nemčije in organizacijami iz drugih evropskih držav, ki doživljajo post-pandemične sistemske spremembe.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki delujejo na ustvarjalnem ali kateremkoli drugem področju. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama, pri čemer mora biti en partner iz Vzhodne Nemčije, drugi pa iz katere od drugih evropskih držav.

Rok prijave na razpis je podaljšan na 14. september 2021.

Več informacij o razpisu lahko najdete tukaj.

Vir: CNVOS