Rezultati javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino objavlja rezultate javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018. Z javnim razpisom se spodbuja inovativne oblike mladinskega dela z novimi pristopi pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki pa imajo hkrati tudi učinke na področju zaposlovanja v mladinskem sektorju in širše.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih. Cilj javnega razpisa je, da se vsak mladi vključeni udeleženec zaposli v času trajanja operacije in kjerkoli na trgu dela. Skupaj se bo tako v letih od 2016 do 2018 zaposlilo 464 mladih, od tega 195 v vzhodni kohezijski regiji in 269 v zahodni kohezijski regiji.

V letih od 2016 do 2018 bo sofinanciranih 18 projektov v skupni višini 4.810.294,33 EUR, od tega 2.014.221,58 EUR za vzhodno kohezijsko regijo in 2.796.072,75 EUR za zahodno kohezijsko regijo.

Javni razpis za dodelitev sredstev delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Vir: Urad RS za mladino