Rok za oddajo vloge za pomoč za omilitev posledic dviga cen energentov je 15. April 2022

Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) predvideva pomoč pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov. Upravičenke so tudi nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo in imajo to tudi določeno v svojem temeljnem aktu. Vlogo za pomoč lahko nevladne organizacije, ki se ukvarjate tudi s pridobitno dejavnostjo, oddate najkasneje do 15. aprila 2022. Upravičeno obdobje pomoči je koledarsko leto 2022.

Do pomoči so upravičene nevladne organizacije, ki so bile registrirane najpozneje do 1. decembra 2021, če so jim v letu 2022 glede na leto 2021 stroški energije zrasli za več kot 40 %.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS