Seminar Samopoškodbeno in samomorilno vedenje

V Društvu Brez limita organizirajo strokovni seminar o Samopoškodbenem in samomorilnem vedenju.

Seminar pokriva dve področji rizičnega vedenja mladih in je v dveh dneh tudi sestavljen iz dveh delov.

V teoretičnem delu bodo razložili, kaj je samopoškodbeno in kaj samomorilno vedenje,  vzroke za njihov pojav, oblike, ki se pojavljajo ter koga vse lahko prizadenejo. Strokovne_i delavke_ci  v šolah, na centrih za socialno delo, v različnih zavodih ali drugje se z vedenjem srečujejo pri svojem vsakodnevnem delu, starši in sorodniki pa pri svojih otrocih ali njihovih vrstnicah_kih. Velik poudarek v teoretičnem delu namenjajo resničnim vzrokom za stiske mladih in drugih ogroženih.

V praktičnem delu se bodo posvetili primerom iz prakse, ki jih lahko predstavite udeleženci sami. Poiskali bodo konkretne rešitve s pomočjo kreativnih, izkustvenih tehnik, ki nam približajo vidik tako osebe s težavami kot ostalih, ki ji želijo pomagati.

Seminar bo potekal 25. 1. 2019 in 26. 1. 2019.

Prijavite se lahko tukaj.

Več o delavnici pa najdete tukaj.