Seminar “Upravno pravo, človekove pravice in ranljive skupine: Primer LGBT prosilcev za azil”

V Uradnem listu je bilo objavljeno vabilo na brezplačni seminar “Upravno pravo, človekove pravice in ranljive skupine: Primer LGBT prosilcev za azil”, ki bo potekal 19. decembra 2019 v Ljubljani.

Na seminarju bo dr. Neža Kogovšek Šalamon predstavila stanje na nekaterih izbranih področjih upravnega prava ter načine, kako se je ta položaj začel spreminjati. Kot študijo primera bo naslovila položaj prosilcev za azil, ki so v matičnih državah preganjani zaradi svoje usmerjenosti ali spolne identitete (LGBT prosilcev za azil) in načine, kako se upravnopravni sistem odziva nanje.

Več informacij o seminarju in prijavi na seminar, ki je namenjen tudi nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo z begunci, migranti, LGBT tematikami, človekovimi pravicami, najdete tukaj.