Smernice za prijavitelje projektov Evropske solidarnostne enote

Na voljo so smernice za prijavitelje, ki prijavljajo svoje projekte v okviru Evropske solidarnostne enote.

Namen teh smernic je spodbuditi upravičence, da svoje zgodbe in rezultate projektov delijo z lokalnimi skupnostmi, zainteresiranim in institucijami EU, ter omogočiti dostop do večje promocije projekta.

V digitalni obliki so v angleškem jeziku na voljo tukaj.

Vir: Evropski mladinski portal