Sodelovanje na projektu SHINE

Urad za mladino Mestne občine Ljubljana obvešča, da se iščejo partnerji za pomoč pri realizaciji EU projekta SHINE (Sexual Harassment in Nightlife Entertainment Spots: Control and Prevention), katerega partner je Mestno redarstvo Ljubljana.

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) v poročilih izpostavlja, da je v Evropi približno osem odstotkov žensk vsaj enkrat v življenju utrpelo nasilje na krajih nočnega življenja (v barih, klubih, diskotekah ali na koncertnih prizoriščih). Pri tem je izstopajoča oblika spolno nadlegovanje, ki predstavlja temno polje, saj je največkrat neprijavljeno, spregledano in včasih celo odobravano. Projekt SHINE je posvečen ozaveščanju o problematiki ter usposabljanju zaposlenih na območjih nočnega življenja s poudarkom na preprečevanju in odzivanju na pojav spolnega nadlegovanja.

Cilj projekta je oblikovanje večdimenzionalnega modela preprečevanja in obvladovanja spolnega nadlegovanje na območjih nočnega življenja, ki bo temeljil na sodelovanju več deležnikov, med katere spadajo organi pregona, organi lokalne skupnosti ter podjetja, ki vodijo in organizirajo zabave v nočnem času.

Preliminarna raziskava, opravljena v Ljubljani, je pokazala, da se obiskovalci območji nočnega življenja srečujejo z različnimi oblikami spolnega nasilja, kar terja odziv. V novembru je predvidena okrogla miza in srečanja deležnikov, ki so na kakršenkoli način povezani z območji nočnega življenja. V ta namen iščejo mrežo deležnikov, ki se srečujejo s tovrstno problematiko.

Za več informacij se lahko obrnete na koordinatorko Mestnega redarstva, Tinkaro Bulovec, na telefon 01 306 1612 ali preko e-pošte tinkara.bulovec@ljubljana.si

Več informacij o projektu je na voljo tukaj.

Vir: Urad za mladino MOL