Sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine “Hura, prosti čas” za leto 2020

Objavljen je razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine “Hura, prosti čas” v letu 2020.

Sofinancirani bodo programi, ki bodo potekali v naslednjih razpisanih obdobjih:

  • prvomajske počitnice (od 25. 4. do 2. 5. 2020),
  • poletne počitnice I (od 26. 6. do 5. 7. 2020),
  • poletne počitnice II (od 24. 8. do 28. 8. 2020),
  • jesenske počitnice (26. 10. in 30. 10. 2020).

Programi ne smejo biti del rednega programa šole.

Na razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg).

Rok prijave je 3. 3. 2020.

Več o razpisu in razpisnih pogojih lahko najdete tukaj.