Spletna raziskava za zbiranje podatkov o vplivu krize COVID-19

Na voljo je veliko raziskav o vplivu krize COVID-19 na mlade, nekoliko manj pa o vplivu na tiste, ki delajo z njimi. Eurodesk Brussels Link je izvedel spletno raziskavo za zbiranje podatkov o vplivu krize COVID-19 na omrežje Eurodesk.

90 anketirancev iz 18 držav je delilo svoje resničnosti.

Raziskava kaže, da so bili leta 2020 mladinski informativni centri Eurodesk v povprečju zaprti 17 tednov. Tehnične težave in pomanjkanje opreme je bilo glavno vprašanje, saj mnogi niso bili opremljeni za prehod v virtualno okolje, ko se je zgodila kriza.

Organizacijam je manjkalo tudi človeških kompetenc za podporo tega digitalnega prehoda. Hkrati je le 11% prejelo finančno podporo iz sredstev, namenjenih za obvladovanje socialno-ekonomskega vpliva COVID-19.

Kriza je imela negativne posledice na delovno okolje mladinskih informacijskih delavcev.

32% je izjavilo, da se je koncentracija zmanjšala, motivacija pa za 39%, medtem ko se je delovna obremenitev povečala za 39%, delovna obremenitev pa za 42%.

Anketiranci so se soočali s podobnimi izzivi: povečanje spletnih srečanj, kar je povzročilo povečanje delovne obremenitve, delo na daljavo, ki je zabrisalo mejo med poklicnim in zasebnim življenjem, izzivi, povezani s prilagajanjem storitev spletnemu svetu, in pomanjkanje človeške interakcije.

Kar je anketirance motiviralo, da so ukrepali je zavedanje pomembnosti svojih dejanj.

Kot je poudaril eden od sogovornikov: “Motivacija je bila vedno velika, ker je bilo jasno, da se soočamo s svetovnim izzivom in je bila naša vloga, zlasti pri ciljih, zelo pomembna”.

Tako kot je znanstvenikom v enem letu uspelo razviti cepiva, so se zaposleni iz mladinskega informacijskega sektorja lahko hitro odzvali na izzive, s katerimi se soočajo.

Nekateri so bili bolje pripravljeni kot drugi, saj so imeli na voljo kompetence, opremo in orodja, vendar je večina neverjetno dobro skočila v digitalni svet in uvedla inovacije, da bi mladim ponudila več kot le storitve – podporo in upanje.

Celotno raziskavo si lahko preberete tukaj.

Vir: Eurodesk