Ste NVO z razvojnim potencialom?

NVO z razvojnim potencialom ste tiste razvojno naravnane organizacije, ki želite svojo dejavnost širiti in dvigniti na višji nivo, ob enem pa imate za to dobro vzpostavljene temelje in priložnosti v okolju.

V preteklem letu in pol je v konceptu sodelovalo več kot 15 organizacij, ki so tekom mentorstva nadgradile svoje delovanje z novo storitvijo, strateškim načrtom ali na kakšnem drugem področju organizacijskega delovanja.

V nov krog koncepta NVO z razvojnim potencialom bodo za naslednji dve leti (do septembra 2023) sprejeli dodatnih 7 nevladnih organizacij. 

Vključenim organizacijam nudijo:

  • najmanj 6 ur individualnega svetovanja in
  • najmanj 18 ur izobraževanj na teme strateškega razvoja, promocije, vpeljevanja tržnih aktivnosti itd.

Proces bo potekal tako, da se boste srečali s svetovalci, s katerimi boste skupaj oblikovali načrt sodelovanja in opredelili cilj, ki ga želite doseči. Nato se boste do septembra 2023 udeleževali načrtovanih usposabljanj, oni pa vas bodo spremljali in vam svetovali.

Vzpostavili bodo tudi on – line mentorstvo, ki vam bo na voljo v delovnem času stičišča, NVO-ji pa se boste na nas lahko obračali z vprašanji in pobudami. Vzpostavili bodo prostor, kjer si boste NVO-ji s potencialom sposobni tudi medsebojno svetovati in si pomagati, čeravno ste iz različnih občin.

Časovno bodo usposabljanje prilagajali tako, da bodo individualna svetovanja prilagodili vašemu času, usposabljanja pa bodo organizirali v popoldanskem času ali o koncih tedna. Pričakujejo, da bo proces pri vsaki organizaciji potekal najmanj eno leto. Načrtujejo pa tudi dvodnevna, vikend usposabljanja.

Prijavnico najdete tukaj.

Vir: Zavod Nefiks