Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2020 (290. JR)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil Javni razpis štipendij za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana za leto 2020 (290. javni razpis).

Na javnem razpisu lahko izobraževalne institucije pridobijo sredstva za štipendiranje srednješolskega izobraževanja dijakov, ki so državljani Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike Severne Makedonije in Republike Srbije, na ravneh in področjih izobraževanja, opredeljenih v Politiki štipendiranja 2020–2024.

Sredstva bodo podeljena od letnika, v katerega bo dijak prvič vpisan v program v šolskem letu 2020/2021, dalje do zaključka izobraževanja po tem programu.

Prijave sprejemajo najdlje do vključno 30. junija 2020.

Razpisno dokumentacijo in navodila glede prijave najdete tukaj.