Strategije in tehnike tolmačenja

Slovenski znakovni jezik ima svojo strukturo, ki pa ni enaka slovenskemu govornemu jeziku, kar pomeni, da slovenščine ne moremo dobesedno prevajati v kretnje in iz kretnje. Kretnja je le eden od elementov in ni največji element, kot je veljajo prepričanje v preteklosti.

Poznavanje različnih elementov znakovnega jezika pripomore k boljšemu razumevanju in izražanju v znakovnem jeziku ter tolmačenju. Vsebine izobraževanja so namenjene tolmačem za slovenski znakovni jezik in kandidatom za pridobitev NPK tolmač.

Razpisana izobraževanja bodo štela tudi v kvoto izobraževanj za pridobitev dodatne kvalifikacije inštruktor/inštruktorica slovenskega znakovnega jezika. Izobraževanje bo tolmačeno v slovenski znakovni jezik.

Več informacij o izobraževanju je na voljo tukaj.

Vir: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije