Svet Evrope je sprejel novo strategijo mladinskega sektorja 2030

Generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić in veleposlanik Irakli Giviashvili, predsednik namestnikov ministrov, sta 23. 1. 2020 predstavila strategijo Sveta Evrope za mladinski sektor 2030. Strategijo je Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel 22. 1. 2020.

Nova strategija zagotavlja politične smernice in obsežen političen načrt oziroma izjavo o ciljih za obdobje 2020 – 2030. Predstavlja okvir, v katerem se bo izvajal naslednji petletni program Mladi za demokracijo.

Povezavo do dokumenta lahko najdete tukaj.