Trajnostni razvoj lokalno in globalno: kako lahko zasebni sektor k temu prispeva?

Slovenska Karitas in Mreža za družbeno odgovornost Slovenije vabita na spletni dogodek, ki se bo osredotočil na vlogo in pomen zasebnega sektorja pri trajnostnem razvoju in doseganju razvojnih ciljev na lokalni in mednarodni ravni.

Poleg priložnosti za aktivno vključevanje zasebnega sektorja v prizadevanja mednarodne humanitarne pomoči in razvojnega sodelovanja Slovenije, bo dogodek naslovil tudi vprašanje financiranja in razvoja družbeno odgovornih pobud.

Program dogodka sestavljata dva panela: Vprašanje financiranja družbeno odgovornega podjetništva in trajnostnih iniciativ in Podjetja preko mednarodne pomoči do uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja.

Več informacij in celoten program so na voljo tukaj.

Vir: Sloga