UNHCR, UNICEF in IOM pozivajo evropske države, naj okrepijo izobraževanje za otroke begunce in migrante

Agencija ZN za begunce (UNHCR), Sklad ZN za pomoč otrokom (UNICEF) in Mednarodna organizacija za migracije (IOM) so 11. septembra objavili poročilo, v katerem predstavljajo ovire, s katerimi se srečujejo otroci in mladostniki, rojeni zunaj Evrope, ko se želijo vključiti v izobraževanje v Evropi.

Kot so objavi sporočili iz Unicef Slovenija, je trenutno število otrok in mladostnikov, rojenih izven Evrope (vključno z nedavno prispelimi otroki begunci in migranti), ki predčasno opustijo šolanje, skoraj dvakrat večje kot pri otrocih, rojenih v državi. Otroci begunci in migranti imajo tudi slabši učni uspeh, če jim ni zagotovljena ustrezna podpora.

Agencije v poročilu zato pozivajo države, naj okrepijo sodelovanje med šolami in ključnimi javnimi storitvami, kot sta zdravstvena oskrba in zaščita otrok, da bi premostili ovire za vključitev otrok v šolanje in naslovili dejavnike, ki prispevajo k predčasnemu opuščanju šolanja. Priporočajo tudi izboljšanje dostopa do predšolske vzgoje in spodbujanje vključevanja mladih v programe višjega srednjega izobraževanja in usposabljanja.

Poročilo si lahko preberete tukaj.