Upravljanje programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota med pandemijo

Movit obvešča, da sta programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota na ravni obravnave vlog in sprejema odločitev o sprejemu izvajala brez zapletov.

Bistvena razlika je nastala na ravni samega izvajanja sprejetih projektov v program.

Ker je pomembno število aktivnosti, ki se odvijajo v projektih, mednarodnega značaja in so bile mobilnosti zaradi Covid-19 prekinjene, se te aktivnosti niso izvajale, projekti pa so se podaljševali, s čimer so si upravičenci zagotovili daljše obdobje, v katerem bi lahko izvedli aktivnost glede na razvoj pandemije.

Zaradi pandemije je Evropska komisija v drugi polovici 2020 tako za že sprejete kot tudi za nove projekte omogočila izvajanje virtualnih aktivnosti.

Predvsem projekti v okviru Evropske solidarnostne enote, ki imajo značaj nacionalnih aktivnosti, to so solidarnostni projekti in nacionalni projekti prostovoljstva ter dolgoročni čezmejni projekti, se izvajajo z upoštevanjem pravil mednarodne mobilnosti zaradi ukrepov pandemije.

Veliko teh projektov je v času prvega vala odigralo tudi pomembno vlogo v pomoči lokalnim skupnostim, ki so bile prizadete zaradi epidemije.

Nacionalna agencija, ki upravlja z obema programoma, pa je v času prvega vala epidemije in tudi v nadaljevanju večino podpornih aktivnosti prenesla na splet in tako organizacijam nudila potrebno podporo.

Celoten članek lahko najdete tukaj

Vir: Movit