Usposabljanje BEHAVE: Be smart, Have the knack

Usposabljanje, BEHAVE: Be smart, Have the knack, je namenjeno tistim mladinskim delavcem, ki delajo tudi na področju programov mobilnosti kot je European Solidarity Corps, in se želijo vključiti kot gostiteljski mentor ali nadzornik projekta mobilnosti.

Pri izdelavi predloga projekta so želeli poudariti tematska področja, ki se zdijo temelj mentorstva in supervizije: veščine poslušanja, preprečevanje tveganj, reševanje konfliktov, krizno upravljanje in izvajanje samoocenjevanja. Mladinski delavci bodo dobili orodja in metode za uporabo v lastnih organizacijah s prostovoljci in lokalno skupnostjo.

Projekt bo potekal na Siciliji in bo združil mladinske delavce iz različnih evropskih organizacij iz programskih držav (2 mladinska delavca na vsako nevladno organizacijo), ki delujejo na mladinskem področju. Splošni cilj projekta je pridobivanje novih orodij, izmenjava izkušenj, izboljšanje kompetenc in iskanje inovativnih metod pri mentorstvu prostovoljcev, vključenih v dolgotrajne projekte mobilnosti.

Za udeležence iz Slovenije sta na voljo dve mesti.

Prijave zbirajo tukaj.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Strauss APS - Italy