Usposabljanje za trenerje v mladinskem delu

Mladinski svet Slovenije organizira od četrtka, 24. 9. 2020, do nedelje, 27. 9. 2020, intenzivno 4-dnevno usposabljanje za trenerje v mladinskem delu. Lokacija usposabljanja bo izven Ljubljane (točno lokacijo bodo sporočili naknadno). 

Namen usposabljanja je usposobiti mladinske voditelje in mladinske delavce_ke za: 

 • izvedbo izobraževanj za mlade s pravilno uporabo metod neformalnega izobraževanja; 
 • dizajniranje procesov izobraževanj, ki udeležence motivirajo in držijo pozornost ter jim skozi skrbno pripravljene procese podajo znanja in izkušnje (teorija in praksa), v zaključku pa pridobljeno znanje in izkušnje povežejo v novo pridobljene kompetence; 
 • načrtovanje sistema celostne rasti mladinskih voditeljev v svoji organizaciji; 
 • izobraziti kader za Bazene trenerjev vseh organizacij članic in MSS ter ostale organizacije, ki izobražujejo po metodah neformalnega izobraževanja. 

Glavni vsebinski poudarki usposabljanja: 

 • mladinsko delo, vloga mladinskih voditeljev in trenerjev v mladinski organizaciji, 
 • vrste izobraževanja, 
 • delo z mlajšimi odraslimi, 
 • zakonitosti učinkovitega učenja, 
 • načrtovanje usposabljanja, 
 • izvedba usposabljanja, stik s skupino in posamezniki, 
 • metode dela na usposabljanjih, 
 • vrednotenje usposabljanja, 
 • priprava gradiv, 
 • delo v skupini, vodenje skupine, 
 • fasilitacija v mladinskem delu, 
 • priložnost za spoznavanje udeležencev ter medsebojno izmenjavo izkušenj, 
 • digitalno mladinsko delo. 

Od udeležencev_k usposabljanja pričakujejo zavzetost za sodelovanje. Vsebine bodo podane z uporabo aktivnih metod dela, ki zahtevajo vključevanje udeležencev_k. Kasneje obstaja možnost mentorstva pri izvajalcih usposabljanja. Usposabljanje se šteje za opravljeno, če je posameznik_ca prisoten na vsaj 90 % vsebin. 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati udeleženci_ke: 

 • izkušnje s kontinuiranim vodenjem skupin mladih; 
 • izkušnje z vodenjem mladinskih projektov; 
 • izkušnje z mladinskim delom (v mladinski organizaciji ali organizaciji za mlade); 
 • interes za opravljanje vloge trenerja v lastni organizaciji ali na MSS. 

Na 4-dnevno usposabljanje za trenerje se prijavite z izpolnjeno elektronsko prijavnico, tukaj. Prijavnico izpolnite najkasneje do petka, 21. 8. 2020. 

Polna (neprofitna) cena usposabljanja je 500 EUR (vključno z nastanitvijo in tremi obroki dnevno). Za namen razvoja kvalitetnega kadra mladinskih delavcev v Sloveniji MSS s subvencijo omogoča nižje plačilo usposabljanja motiviranim udeležencem pod pogoji, da so:  

 • člani_ce organizacij članic MSS in njihovih lokalnih enot: 50 EUR (-90%), 
 • člani_ce mladinskih svetov lokalnih skupnosti: 50 EUR (-90%), 
 • člani_ce drugih mladinskih organizacij: 150 EUR (-70%). 

Več informacij lahko najdete tukaj.