Ustvarjalna Evropa / kultura: razvoj in implementacija nove sheme za kratkoročno mobilnost za umetnike in kulturne delavce

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo je v okviru programa Ustvarjalna Evropa – podprogram Kultura – objavil javni razpis za sofinanciranje dveh projektov na področju razvoja in implementacije nove sheme za kratkoročno mobilnost za umetnike in kulturne delavce.

Gre za drugo pobudo Evropske komisije na področju mobilnosti kulturnikov (prva je pilotna shema i-Portunus, ki jo koordinira Goethe institut), njen cilj pa je izbrati dva projekta, v okviru katerih bosta razviti in implementirani novi shemi za mobilnost za umetnike in kulturne delavce ter oblikovana politična priporočila Komisiji, Evropskemu parlamentu in državam članicam glede mobilnosti kulturnikov v novih EU programih.

Prijave sprejemajo do 27. septembra 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.