Vabilo k prijavi in udeležbi na “New Power in Youth” Forum on Cross Sectoral Cooperation

Zavod Movit vabi na uvodni dogodek dolgoročnega mednarodnega projekta, ki bo raziskoval medsektorsko sodelovanje med predstavniki formalnega izobraževanja (šolsko, poklicno in visokošolsko) ter mladinskega sektorja na temo participacije mladih. Predstavljeni bodo tudi primeri dobrih praks.

Nacionalne agencije programa Erasmus+ na področju mladine izvajajo mednarodne dolgoročne razvojne projekte, s katerimi želijo dodatno podpreti in dvigniti kakovost izvajanja programa. Eden izmed tovrstnih projektov je “New Power in Youth, ki je usmerjen v promocijo in podporo participacije mladih. Del projekta je usmerjen v medsektorsko povezovanje formalnega izobraževanja s področjem mladinskega dela. Skupaj bodo naslavljali eno izmed prednostnih nalog programa Erasmus+: udeležbo v demokratičnem življenju. V želji, da čim bolj temeljito in kakovostno obravnavamo to prednostno področje, sta se v projektu povezali obe slovenski nacionalni agenciji, CMEPIUS in MOVIT.  

Tematiko medsektorskega sodelovanja, še posebno skozi prizmo participacije mladih, bodo začeli pionirsko naslavljati z izvedbo mednarodnega uvodnega dogodka. Z različnimi akterji bodo pogledali, kakšne prakse že obstajajo, se učili drug od drugega ter dorekli korake za naprej. Udeleženci uvodnega dogodka bodo povabljeni, da sodelujejo s predlogi in nadaljnjimi pobudami.

Dogodek bo potekal od 29. do 30. november 2023 v Latviji.

Stroške poti krije pošiljajoča nacionalna agencija. Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator.

Več informacij ter program najdete tukaj.

Vir: Zavod Movit