Vabilo na kolokvij nevladnih organizacij “Zaupanje v digitalizacijo”

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo vabi na letni dogodek Dan VID 2021 z naslovom “Zaupanje v digitalizacijo”, ki bo potekal 17. maja od 16.00 do 19.00 prek spleta.

Dogodek bo organiziran v obliki strokovnega kolokvija, na katerem bodo predavateljice in predavatelji iz nevladnih organizacij osvetlili problematiko zaupanja v digitalizacijo ter predstavili aktivnosti na področju uporabe digitalnih tehnologij za izboljšano kakovost življenja in pozitiven vpliv na družbo.

Nevladne organizacije so preko neposrednega stika z ljudmi, praktičnih izkušenj s terena ter socialnih in strokovnih kapacitet ključen dejavnik digitalizacije tudi v vidika družbene sprejemljivosti tehnoloških rešitev.

Brez vključevanja in krepitve nevladnih organizacij na področju digitalne preobrazbe, se bo država Slovenija še naprej soočala z nadpovprečno visokim deležem prebivalk in prebivalcev z odklonilnim odnosom do digitalnih sprememb.

Program kolokvija in ostale informacije najdete tukaj.

Vir: Mreža NVO