Vabilo na konferenco “Regaining Europe – The Role of Youth Work in Supporting European Cohesion”

Pomemben gradnik vsebin vseh dosedanjih EU programov na področju mladine je bil posvečen tudi spodbujanju prispevka mladih k krepitvi zavedanj o pomembnosti Evropske unije, spoznavanju različnih realnosti znotraj sedanje povezave držav – članic EU ter seveda možnemu prispevku mladih k aktivnemu udejstvovanju za takšno Evropsko unijo, kot si jo želijo.

Dogodki zadnjih treh let tako na evropski ravni kot na ravni posameznih držav članic, med njimi še posebej Brexit, pa kažejo, da je morda sedanji okvir evropskega povezovanja zelo izčrpan in da – če želimo naprej – potrebujemo evropsko povezavo, ki bo s svojo večjo kohezivnostjo – bolj prijazno okolje za vse prebivalce v Evropi.

Zato je namen konference posvečen ravno razmislekom, kaj in kako lahko mladinsko delo prispeva k večji vključenosti mladih v procese nadaljnjega razvoja Evropske unije, kako vsakodnevna vprašanja življenja ljudi, še posebej pa mladih, postaviti na dnevni red v različnih oblikah mladinskega dela. Tudi tako, da splošne evropske vrednote kot so demokracija, državljanstvo, solidarnost in socialno dimenzijo evropske povezave znova ovrednotimo, ter na njih gradimo evropsko dimenzijo mladinskega dela tudi na lokalnih ravneh.

Vabljeni tudi, da si preberete članek Manfreda von Hebela in Hans-Georga Wickeja z naslovom “Is Europe really lost?”, ki ga najdete tukaj, v katerem sta predstavila 10 korakov za izboljšanje Evrope skozi mladinsko delo in mladinsko politiko ter predvsem v sodelovanju z in za mlade.

K sodelovanju še posebej vabljeni vsi, ki se v svojem delu že srečujete z evropsko dimenzijo mladinskega dela, toda tudi vsi tisti, ki šele iščete načine, kako v svoje delo umestiti „več Evrope“.

Več informacij o namenih, predvidenih rezultatih in vsebinskih izhodiščih konference najdete tukaj.

Osnutek programa si lahko ogledate tukaj.

Prijava je možna tukaj do 21. januarja 2019.