Vabilo na posvet: Duševno zdravje mladih in vloga mladinskega sektorja

Mladinski svet Slovenije pripravlja posvet z naslovom Duševno zdravje mladih in vloga mladinskega sektorja, ki bo potekal v četrtek, 8. 10. 2020, ob 13.00. Namen posveta je opozoriti na ključne problematike, povezane s področjem duševnega zdravja mladih, ter oblikovati izhodišča za zagovorništvo na tem področju. Dogodek bo potekal preko spleta (Zoom), z njim pa bodo tudi obeležili Svetovni dan duševnega zdravja (ki je sicer 10. 10.). 

Na dogodek vabijo predstavnike_ce, ki  

  • delujejo v mladinskem sektorju in se ukvarjajo s področjem duševnega zdravja mladih (preventiva, izobraževanje, osveščanje, različne oblike pomoči itd.) ali pa šele razmišljajo o tovrstnih aktivnostih ali 
  • delujejo v mladinskem sektorju in zgolj opažajo duševne težave med mladimi člani oz. Uporabniki_cami organizacije in jih področje duševnega zdravja zanima ali 
  • delujejo na področju duševnega zdravja in se pri svojem delu srečujejo tudi z mladimi. 

Na dogodku bodo poskusili spregovoriti o pomenu duševnega zdravja mladih, problematikah na tem področju ter potencialnih rešitvah. Ob tem bodo oblikovali tematske skupine, ki se predvidene tako:  

  • Potrebe mladih in dostopnost pomoči(položaj mladih, potrebe po obravnavi, problem prve pomoči / intervencije, čakalne vrste itd.). 
  • Vloga in potrebe mladinskih/nevladnih organizacij (različne oblike dela na področju – preventiva, osveščanje, pomoč, potenciali mreženja med organizacijami ipd. 
  • Duševno zdravje in izobraževalni sistem (okolje srednjih šol, univerz, tveganja in potenciali). 
  • Duševno zdravje mladih na delovnem mestu (specifike in potrebe mladih, vloga delodajalcev ipd.). 
  • Javne institucije in NVO (vloga javnih institucij, potencial sodelovanja med šolstvom, zdravstvom in NVO, sofinanciranje NVO, formalni okvirji, zakonodaja). 

Po potrebi – glede na prijave – bodo te skupine lahko še nekoliko preoblikovali. Poudarjajo, da se bodo osredotočali na starostno skupino od 15 do 29 let. 

Prijave zbirajo do vključno 1. 10. 2020, prijavnico lahko najdete tukaj 

Več informacij o dogodku je na voljo tukaj