Vabilo: Usposabljanja Mreže mladinskih delavcev

Mreža MaMa v sklopu projekta Mreža mladinskih delavcev, ki je financiran s strani Evropske komisije v okviru programa Erasmus+ skupaj s partnerji iz Švedske (KEKS) in Hrvaške (Mreža mladih Hrvatske) pripravlja sklop štirih usposabljanj.  Cilj projekta je sestaviti obsežno vsebino usposabljanja za mladinske delavce.

Teme, ki jih usposabljanja zajemajo so teme, za katere menijo, da so osnova mladinskega dela.

Usposabljanja bodo zajemala naslednje teme:

  • Mladinska politika – namen usposabljanja je, da udeleženci razumejo Evropsko podlago mladinskega dela. (6. – 10. 9. 2021, Slovenija);
  • Participacija in vključevanje – namen usposabljanja je okrepiti znanje mladinskih delavcev na področju vključevanja mladih z manj priložnostmi. (22. – 26. 11. 2021, Hrvaška);
  • Učni procesi – namen usposabljanja je, da bodo udeleženci razumeli koncept neformalnega učenja v povezavi s formalnim in priložnostnim učenjem;
  • Refleksija in evalvacija – namen usposabljanja je, da udeleženci razumejo kaj je pomembno v postopku spremljanja in dokumentacije.

Prvo usposabljanje na temo mladinske politike, ki ga bo vodila organizacija KEKS iz Švedske bo potekal med 6. in 10. septembrom v Celjskem mladinskem centru.

Udeleženci usposabljanja se bodo spoznali ter razpravljali o definicijah mladinskega dela ter mladinskega delavca ter o obsegu in namenu mladinskega dela.

Usposabljanje je primerno za izkušene mladinske delavce, ki želijo nadgraditi svoje znanje ter, ki želijo sodelovati skozi celoten proces projekta in proces vseh štirih usposabljanj.

Od udeležencev pred usposabljanjem pričakujejo, da si:

  • Preberejo priporočilo Sveta Evrope o mladinskem delu – področje uporabe in namen + načela.
  • Preberejo Evropsko listino o mladinskem delu – temeljna načela.
  • Preberejo Sklep Sveta Evrope o mladinskem delu 2013 – kratko različico.

Za več informacij o projektu ter usposabljanju so vam na voljo na: urban.krevl@mreza-mama.si ter na 041 223 873.

Več o usposabljanju si lahko preberete tukaj.

Vir: mlad.si