Vabljene_i k uporabi (gledaliških) metod za občutenje vključenosti in opolnomočenja v skupini

Društvo Humanitas obvešča o projektu TIP (gledališče kot vključujoča praksa), ki je sveže zaključen raziskovalni in izobraževalni projekt Erasmus+, namenjen opolnomočenju mladih, ki so izkusile_i ali doživljajo izključenost, z gledališčem.

Partnerji so se usmerjali v posamezne ranljive skupine mladih, v LGTBQI+ in neuroraznoliko skupnost, z osebami s slabovidnostjo in migrantsko ali begunsko izkušnjo.

V okviru projekta so med drugim nastale smernice in gradiva za inkluzivno gledališko usposabljanje, vsi viri pa so razširjeni po spletni strani projekta in tako na prosto uporabo vam. Vsa gradiva so tudi v slovenščini.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Društvo Humanitas